Słowa kluczowe: edukacja medialna kompetencje medialne konsumpcjonizm propaganda

KMT 2020 nr 2 Pobierz PDF

Mateusz Kot,

Edukacja medialna a przemiana ustrojowa w Polsce

Źródło: Mateusz Kot, Edukacja medialna a przemiana ustrojowa w Polsce, "Kultura - Media - Teologia", 2020( 41) nr 2, s. 83-100.

DOI: 10.21697/kmt.41.4

W artykule zaproponowano koncepcję postawy wychowania do mediów, którą można określić jako antyedukacja medialna. Odgrywała ona ważną rolę w krajach podległych Związkowi Radzieckiemu, w tym w Polsce. Człowiek wychowywany w tym nurcie nie był gotowy na wyzwania stawiane przez nowo powstałe media na wzór zachodni po 1989 roku. Celem artykułu jest próba określenia wyzwań, które stały przed odbiorcą mediów po przekształceniu ustrojowym w krajach postsowieckich. W tym celu wskazano, z jakimi problemami zmagał się odbiorca mediów przed 1989 rokiem, a także jego brak przygotowania na nadchodzący kapitalistyczny system medialny. Na zakończenie nakreślono aktualny kierunek realizacji założeń edukacji medialnej w polskim społeczeństwie. Artykuł stanowi wstęp do rozważań nad aktualnym modelem realizacji edukacji medialnej w Polsce.

O autorach

Mateusz Kot

ORCID: 0000-0001-9933-8420

adiunkt w Instytucie Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Koordynator i współpracownik ogólnopolskich konkursów edukacyjno-medialnych. Kierownik i specjalista w projektach wspierających rozwój studentów dziennikarstwa i zwiększających ich konkurencyjność na rynku pracy. Zainteresowany historią edukacji medialnej, jej aktualnym praktycznym zastosowaniem oraz wiedzą z dziedziny zarządzania projektami.
Informacje
Numery

Zobacz wszystkie numery

Linki
Inne informacje

Używamy plików cookies do mierzenia ruchu na stronie. Więcej na ten temat...