Strona archiwalna

Na tej stronie znajdują się numery archiwalne kwartalnika od 1 (2010) do 53 (2023). Począwszy od numeru 54 kwartalnik znajduje się pod tym adresem.

 

Słowa kluczowe: edukacja medialna kompetencje medialne konsumpcjonizm propaganda

KMT 2020 nr 2 Pobierz PDF

Mateusz Kot,

Edukacja medialna a przemiana ustrojowa w Polsce

Źródło: Mateusz Kot, Edukacja medialna a przemiana ustrojowa w Polsce, "Kultura - Media - Teologia", 2020( 41) nr 2, s. 83-100.

DOI: 10.21697/kmt.41.4

W artykule zaproponowano koncepcję postawy wychowania do mediów, którą można określić jako antyedukacja medialna. Odgrywała ona ważną rolę w krajach podległych Związkowi Radzieckiemu, w tym w Polsce. Człowiek wychowywany w tym nurcie nie był gotowy na wyzwania stawiane przez nowo powstałe media na wzór zachodni po 1989 roku. Celem artykułu jest próba określenia wyzwań, które stały przed odbiorcą mediów po przekształceniu ustrojowym w krajach postsowieckich. W tym celu wskazano, z jakimi problemami zmagał się odbiorca mediów przed 1989 rokiem, a także jego brak przygotowania na nadchodzący kapitalistyczny system medialny. Na zakończenie nakreślono aktualny kierunek realizacji założeń edukacji medialnej w polskim społeczeństwie. Artykuł stanowi wstęp do rozważań nad aktualnym modelem realizacji edukacji medialnej w Polsce.

O autorach

Mateusz Kot

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

ORCID: 0000-0001-9933-8420

edukator medialny, wykładowca akademicki, pracownik i kierownik projektów z obszaru popularyzacji nauki. Ukończył studia doktoranckie w Instytucie Dziennikarstwa i Edukacji Medialnej na UKSW (2017). Absolwent podyplomowych studiów „Zarządzanie Projektami” w Szkole Głównej Handlowej (2019). Koordynator ogólnopolskiego konkursu Olimpiada Medialna (2014–2018) oraz sekretarz komitetu okręgowego Olimpiady Wiedzy o Mediach (2020–2021). Zawodowo związany również z Centrum Nauki Kopernik. Prywatnie podróżnik, żeglarz i fan polskiej fantastyki.
Informacje
Numery

Zobacz wszystkie numery

Linki
Inne informacje

Używamy plików cookies do mierzenia ruchu na stronie. Więcej na ten temat...