Strona archiwalna

Na tej stronie znajdują się numery archiwalne kwartalnika od 1 (2010) do 53 (2023). Począwszy od numeru 54 kwartalnik znajduje się pod tym adresem.

 

Słowa kluczowe: Edukacja medialna Francja kompetencje medialne

KMT 2020 nr 1 Pobierz PDF

Renata Matusiak,

Edukacja medialna we Francji

Źródło: Renata Matusiak, Edukacja medialna we Francji, "Kultura - Media - Teologia", 2020( 40) nr 1, s. 27-41.

DOI: 10.21697/kmt.40.2

Edukacja medialna stanowi ważny punkt edukacji szkolnej i całożyciowej. Po analizie literatury związanej z edukacją medialną we Francji można mówić o rozbudowanej wizji i działaniach dotyczących realizacji edukacji medialnej we Francji. Od strony praktycznej należy jednak zauważyć, że podobnie jak w Polsce, istnieją problemy z jej oceną, gdyż jest realizowana w ramach wielu przedmiotów. Należy zwrócić uwagę na postrzeganie edukacji medialnej we Francji jako edukacji przyszłościowej, a także na problemy trawiące jej wnętrze, jak nierównomierny dostęp do edukacji, problemy komunikacyjne i kulturowe spowodowane napływem emigrantów do dużych aglomeracji we Francji, a także wtórny analfabetyzm części potencjalnych odbiorców edukacji medialnej. W dyskusji pojawiają się także pytania dotyczące konsumpcji mediów, w tym głównie Internetu. Problemem jest też fakt, że umiejętności techniczne młodych ludzi będących częścią społeczeństwa francuskiego przewyższają rozumienie sztuki korzystania z mediów, co bardzo przypomina problem Polski w tym kontekście.

O autorach

Renata Matusiak

ORCID: 0000-0001-7035-4443

(Uniwersytet Opolski) - doktor nauk społecznych w zakresie pedagogiki. W ramach zainteresowań naukowych odbyła studia podyplomowe: Kryminologia z elementami profilaktyki przestępczości, Profilaktyka społeczna i terapia uzależnień, Przygotowanie pedagogiczne. Autorka kilkunastu artykułów naukowych, przewodnicząca komitetów organizacyjnych i uczestniczka licznych konferencji o zasięgu międzynarodowym i ogólnopolskim, redaktorka monografii naukowych, organizatorka i prowadząca spotkania profilaktyczne dla dzieci i młodzieży. Specjalizuje się profilaktyce społecznej i szkolnej, problematyce mediów w wychowaniu.
Informacje
Numery

Zobacz wszystkie numery

Linki
Inne informacje

Używamy plików cookies do mierzenia ruchu na stronie. Więcej na ten temat...