Słowa kluczowe: cyberprzemoc cyfrowe wykluczenie edukacja medialna medioznawstwo

KMT 2013 nr 2 Pobierz PDF

Anna Kaczmarek,

Edukacja medialna wobec zagrożeń cyberprzemocy i cyfrowego wykluczenia

Źródło: Anna Kaczmarek, Edukacja medialna wobec zagrożeń cyberprzemocy i cyfrowego wykluczenia, "Kultura - Media - Teologia", 2013( 13) nr 2, s. 68-81.

Korzystanie z Internetu staje się dziś powszechną koniecznością. Zróżnicowana znajomość i wykorzystanie nowoczesnych urządzeń technicznych przez internautów współcześnie stwarza jednak znaczne dysproporcje społeczne. Celem podjętych w tym artykule analiz jest wskazanie na potrzebę prowadzenia edukacji medialnej wśród obywateli tak, aby potrafili aktywnie włączyć się w różnego rodzaju działania prowadzone w wirtualnej rzeczywistości oraz by umieli ją adaptować dla własnego rozwoju i korzyści. Przedmiotem rozważań uczyniono zagadnienie wpływu nowoczesnych technologii na życie współczesnego człowieka. Zwrócono też uwagę na powszechny brak umiejętności celowego, krytycznego i selektywnego korzystania ze środków masowego przekazu, zarówno przez dzieci, jak i osoby dorosłe.

Informacje
Numery

Zobacz wszystkie numery

Linki
Inne informacje

Używamy plików cookies do mierzenia ruchu na stronie. Więcej na ten temat...