Strona archiwalna

Na tej stronie znajdują się numery archiwalne kwartalnika od 1 (2010) do 53 (2023). Począwszy od numeru 54 kwartalnik znajduje się pod tym adresem.

 

Słowa kluczowe: cyberprzemoc cyfrowe wykluczenie edukacja medialna medioznawstwo

KMT 2013 nr 2 Pobierz PDF

Anna Kaczmarek,

Edukacja medialna wobec zagrożeń cyberprzemocy i cyfrowego wykluczenia

Źródło: Anna Kaczmarek, Edukacja medialna wobec zagrożeń cyberprzemocy i cyfrowego wykluczenia, "Kultura - Media - Teologia", 2013( 13) nr 2, s. 68-81.

DOI: 10.21697/kmt.13.5

Korzystanie z Internetu staje się dziś powszechną koniecznością. Zróżnicowana znajomość i wykorzystanie nowoczesnych urządzeń technicznych przez internautów współcześnie stwarza jednak znaczne dysproporcje społeczne. Celem podjętych w tym artykule analiz jest wskazanie na potrzebę prowadzenia edukacji medialnej wśród obywateli tak, aby potrafili aktywnie włączyć się w różnego rodzaju działania prowadzone w wirtualnej rzeczywistości oraz by umieli ją adaptować dla własnego rozwoju i korzyści. Przedmiotem rozważań uczyniono zagadnienie wpływu nowoczesnych technologii na życie współczesnego człowieka. Zwrócono też uwagę na powszechny brak umiejętności celowego, krytycznego i selektywnego korzystania ze środków masowego przekazu, zarówno przez dzieci, jak i osoby dorosłe.

O autorach

Dr Anna Kaczmarek

ORCID: (nieznany)

z wykształcenia jest ekonomistką i informatykiem, urodzona w Szczecinie. Absolwentka Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Studiów Doktoranckich Wydziału Informatyki Politechniki Szczecińskiej. Dydaktyk szkolny i akademicki, egzaminatorka ECDL core. Autorka 41 publikacji w przeważającej części w dziedzinie zastosowań informatyki w zarządzaniu oraz e-informatory, case study w zakresie B+R regionu zachodniopomorskiego.
Informacje
Numery

Zobacz wszystkie numery

Linki
Inne informacje

Używamy plików cookies do mierzenia ruchu na stronie. Więcej na ten temat...