Słowa kluczowe: Dziennikarstwo media misja preewangelizacja

KMT 2020 nr 2 Pobierz PDF

Klaudia Cymanow-Sosin,

Wyznaczniki dziennikarstwa preewangelizacyjnego – kompozycja standardów w oparciu o model 4P

Źródło: Klaudia Cymanow-Sosin, Wyznaczniki dziennikarstwa preewangelizacyjnego – kompozycja standardów w oparciu o model 4P, "Kultura - Media - Teologia", 2020( 41) nr 2, s. 175-191.

DOI: 10.21697/kmt.41.8

Niniejszy artykuł jest próbą stworzenia funkcjonalnego modelu dziennikarstwa preewangelizacyjnego w oparciu o wyznaczniki jakości wykonywania tego zawodu. Podstawowa hipoteza, jaką postawiono w związku z badaniem życia i działalności medialnej Maksymiliana Kolbego, to założenie, że można określić zestaw skorelowanych ze sobą elementów, których współwystępowanie pozwoli w praktyce dziennikarskiej – zoptymalizować jakość wykonywania tego zawodu na polu preewangelizacyjnym.

O autorach

Klaudia Cymanow-Sosin

ORCID: 0000-0003-3248-9499

Klaudia Cymanow-Sosin, doktor, zastępca dyrektora Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie; zainteresowania badawcze w zakresie media i public relations, komunikacji językowej i wizerunkowej oraz jakości komunikowania w przestrzeni nowych mediów; autorka publikacji naukowych, m.in. Metafory we współczesnej reklamie; Perswazyjność w komunikacji wizerunkowej i języku.
Informacje
Numery

Zobacz wszystkie numery

Linki
Inne informacje

Używamy plików cookies do mierzenia ruchu na stronie. Więcej na ten temat...