Strona archiwalna

Na tej stronie znajdują się numery archiwalne kwartalnika od 1 (2010) do 53 (2023). Począwszy od numeru 54 kwartalnik znajduje się pod tym adresem.

 

Słowa kluczowe: Dziennikarstwo media misja preewangelizacja

KMT 2020 nr 2 Pobierz PDF

Klaudia Cymanow-Sosin,

Wyznaczniki dziennikarstwa preewangelizacyjnego – kompozycja standardów w oparciu o model 4P

Źródło: Klaudia Cymanow-Sosin, Wyznaczniki dziennikarstwa preewangelizacyjnego – kompozycja standardów w oparciu o model 4P, "Kultura - Media - Teologia", 2020( 41) nr 2, s. 175-191.

DOI: 10.21697/kmt.41.8

Niniejszy artykuł jest próbą stworzenia funkcjonalnego modelu dziennikarstwa preewangelizacyjnego w oparciu o wyznaczniki jakości wykonywania tego zawodu. Podstawowa hipoteza, jaką postawiono w związku z badaniem życia i działalności medialnej Maksymiliana Kolbego, to założenie, że można określić zestaw skorelowanych ze sobą elementów, których współwystępowanie pozwoli w praktyce dziennikarskiej – zoptymalizować jakość wykonywania tego zawodu na polu preewangelizacyjnym.

O autorach

Klaudia Cymanow-Sosin

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II

ORCID: 0000-0003-3248-9499

dr hab. kierownik Szkoły Doktorskiej i dyscypliny nauki o komunikacji społecznej i mediach UPJPII; wcześniej z-ca dyr. Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, kierownik komunikowania promocyjno-wizerunkowego. Specjalizuje się w obszarze media i public relations. Wydawca programów telewizyjnych i radiowych, doradca ds. mediów, autorka: Lokowanie idei w reklamie; Perswazyjność w komunikacji wizerunkowej i języku, Metafory we współczesnej reklamie; Etyczności w mediach – między pogardą a szacunkiem (red.).
Informacje
Numery

Zobacz wszystkie numery

Linki
Inne informacje

Używamy plików cookies do mierzenia ruchu na stronie. Więcej na ten temat...