Strona archiwalna

Na tej stronie znajdują się numery archiwalne kwartalnika od 1 (2010) do 53 (2023). Począwszy od numeru 54 kwartalnik znajduje się pod tym adresem.

 

Słowa kluczowe: YouTube analiza dyskursu dyskurs historyczny dyskurs popularnonaukowy social media

KMT 2021 nr 3 Pobierz PDF

Anna Barańska-Szmitko,

Dyskurs historyczny a dyskurs popularnonaukowy w serwisie YouTube na przykładzie wybranych kanałów

Źródło: Anna Barańska-Szmitko, Dyskurs historyczny a dyskurs popularnonaukowy w serwisie YouTube na przykładzie wybranych kanałów, "Kultura - Media - Teologia", 2021( 46) nr 3, s. 160-187.

DOI: 10.21697/kmt.46.8

Celem artykułu jest przedstawienie cech dyskursu historycznego najpopularniejszych i rozwijających się polskojęzycznych kanałów historycznych w serwisie YouTube oraz próba określenia relacji między dyskursem historycznym a popularnonaukowym. Materiał badawczy stanowiły filmy kanałów Historia Bez Cenzury, Irytujący Historyk, Oblicza wojny, Światowa Historia, Powojnie. Analizie poddano tematykę, deklarowane motywacje/uzasadnienia wyboru danego tematu oraz styl wypowiedzi. Zakładano, że w wymienionych kanałach dyskurs historyczny oraz popularnonaukowy funkcjonują na równych prawach. Hipotezę tę zweryfikowano negatywnie. Wyniki analiz pokazały, że cechy dyskursu popularnonaukowego w dużej mierze determinują zawartość, styl materiału badawczego oraz wpływają na wybór i sposób przedstawienia omawianej tematyki. Na kształt dyskursu historycznego wpływa też tabloidyzacja i zjawisko infotainmentu.

O autorach

Anna Barańska-Szmitko

ORCID: 0000-0002-0359-0638

dr, adiunkt w Katedrze Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Łódzkiego. Interesuje się sposobami komunikowania wizerunku na poziomie werbalnym w różnych dyskursach, determinowaniem możliwości kreowania wizerunku przez rodzaj dyskursu, a także samą analizą dyskursu w różnych jej odsłonach i metodologią badania komunikacji. Ostatnio bliżej przygląda się wizerunkowi werbalnemu i multimodalnemu youtuberów popularyzujących historię na kanale YouTube.
Informacje
Numery

Zobacz wszystkie numery

Linki
Inne informacje

Używamy plików cookies do mierzenia ruchu na stronie. Więcej na ten temat...