Słowa kluczowe: Dziennikarstwo Polska internet prasa prawo

KMT 2017 nr 3 Pobierz PDF

Karolina Polińska,

Dziennikarstwo śledcze w przestrzeni lokalnej. Analiza prasoznawcza publikacji „Dziennika Zachodniego” z 2015 roku

Źródło: Karolina Polińska, Dziennikarstwo śledcze w przestrzeni lokalnej. Analiza prasoznawcza publikacji „Dziennika Zachodniego” z 2015 roku, "Kultura - Media - Teologia", 2017( 30) nr 3, s. 137-150.

Autorka dokonała analizy zawartości rocznika „Dziennika Zachodniego” z 2015 roku poszukując publikacji dziennikarskich o charakterze śledczym. Motywacją do przeprowadzenia analizy były pytania badawcze: ile jest takich materiałów w prasie lokalnej na przykładzie „Dziennika Zachodniego”, jak często są publikowane, kto je pisze, o kim pisze, oraz jaką powierzchnie mają te teksty względem innych materiałów dziennikarskich. Pierwsza cześć artykułu zarysowuje nam historię dziennikarstwa śledczego w USA i mediów w Polsce po 1989 r. W dalszej kolejności zaprezentowane są funkcjonujące w literaturze definicje dziennikarstwa śledczego, a także najważniejsza problematyka i cechy tych publikacji. W części kolejnej autorka przedstawia cel swoich badań, oraz metodologię, a następnie wyniki tych badań.

Informacje
Numery

Zobacz wszystkie numery

Linki
Inne informacje

Używamy plików cookies do mierzenia ruchu na stronie. Więcej na ten temat...