Strona archiwalna

Na tej stronie znajdują się numery archiwalne kwartalnika od 1 (2010) do 53 (2023). Począwszy od numeru 54 kwartalnik znajduje się pod tym adresem.

 

Słowa kluczowe: Edukacja medialna kompetencje medialne nauczyciel

KMT 2021 nr 4 Pobierz PDF

Małgorzata Gosek,

Doskonalenie kompetencji medialnych nauczycieli w okresie pandemii COVID-19 – perspektywa Placówek Doskonalenia Nauczycieli

Źródło: Małgorzata Gosek, Doskonalenie kompetencji medialnych nauczycieli w okresie pandemii COVID-19 – perspektywa Placówek Doskonalenia Nauczycieli, "Kultura - Media - Teologia", 2021( 48) nr 4, s. 157-177.

DOI: 10.21697/kmt.48.7

Celem artykułu jest pokazanie, jak z perspektywy Placówek Doskonalenia Nauczycieli (PDN) z akredytacją Kuratorium Oświaty wyglądało doskonalenie kompetencji medialnych nauczycieli w okresie pandemii COVID-19. W pracy zastosowano metodę analityczno-syntetyczną na bazie literatury, raportów i informacji pozyskanych z Kuratoriów Oświaty oraz zaprezentowano wyniki badań ilościowych zrealizowanych w Placówkach Doskonalenia Nauczycieli. Punktem wyjścia artykuły jest syntetyczny obraz pozycji PDN w polskim systemie oświaty oraz kompetencji medialnych nauczycieli i ich rozwoju w okresie pandemii COVID-19. W kolejnym kroku zaprezentowane zostały wyniki przeprowadzonych badań i sformułowane wnioski. Na koniec zostały przedstawione rekomendacje w zakresie dalszych badań i propozycje praktycznych rozwiązań.

O autorach

Małgorzata Gosek

ORCID: 0000-0002-9645-9232

doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauki o komunikacji społecznej i mediach, matematyk. Adiunkt w Instytucie Analiz Edukacji Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania. Od ponad 20 lat zawodowo związana z zarządzaniem i marketingiem w biznesie i edukacji, rozwojem instytucji edukacyjnych oraz analityką. Swoje zainteresowania badawcze skupia w obszarze mediatyzacji edukacji, edukacji medialnej, zarządzania w oświacie oraz transformacji cyfrowej.
Informacje
Numery

Zobacz wszystkie numery

Linki
Inne informacje

Używamy plików cookies do mierzenia ruchu na stronie. Więcej na ten temat...