Strona archiwalna

Na tej stronie znajdują się numery archiwalne kwartalnika od 1 (2010) do 53 (2023). Począwszy od numeru 54 kwartalnik znajduje się pod tym adresem.

 

Słowa kluczowe: Kościół katolicki Nostra Aetate dialog judaizm

KMT 2022 nr 2 Pobierz PDF

Andrzej Perzyński,

Ważny impuls w dialogu chrześcijańsko-żydowskim. Watykański dokument „Dary i wezwanie Boże…” – próba oceny

Źródło: Andrzej Perzyński, Ważny impuls w dialogu chrześcijańsko-żydowskim. Watykański dokument „Dary i wezwanie Boże…” – próba oceny, "Kultura - Media - Teologia", 2022( 50) nr 2, s. 130-149.

DOI: 10.21697/kmt.50.7

Artykuł zatytułowany „Ważny impuls w dialogu chrześcijańsko-żydowskim. Watykański dokument „Dary i wezwanie Boże…” – próba oceny” składa się z następujących części: 1. Wstęp; 2. Historyczne znaczenie „Nostra Aetate” (n. 4); 3. Węzłowe elementy dialogu; 3.1. Chrystologia; 3.2. Jedność jako tło; 4. Kwestie problematyczne; 4.1. Problem idei wypełnienia; 4.2. Niekompletny charakter zbawienia; 4.3. Chrystocentryzm kosztem teologii trynitarnej; 4.4. Problem misji; 4.5. Zbyt wielu adresatów; 4.6. Nowe wino i stare bukłaki; 5. Konkluzja. Celem artykułu jest uważna analiza treści watykańskiego dokumentu z 2015 roku: „Dary i powołanie Boże są nieodwołalne (Rz 11,29)” oraz wydobycie z niego głównych wątków i zasadniczych tez doniosłych dla dialogu chrześcijańsko-żydowskiego.

O autorach

Andrzej Perzyński

ORCID: 0000-0002-2955-0909

prof. dr hab., na Wydziale Teologicznym UKSW w Warszawie pełni funkcje profesora zwyczajnego w Katedrze Religiologii i Ekumenizmu. Prezbiter archidiecezji łódzkiej. Wykładowca zagadnień ekumenicznych oraz teologii dogmatycznej w UKSW w Warszawie oraz w Wyższym Seminarium Duchownym i w Instytucie Teologicznym w Łodzi. Współinicjator powstania Polskiego Forum Chrześcijańskiego.
Informacje
Numery

Zobacz wszystkie numery

Linki
Inne informacje

Używamy plików cookies do mierzenia ruchu na stronie. Więcej na ten temat...