Strona archiwalna

Na tej stronie znajdują się numery archiwalne kwartalnika od 1 (2010) do 53 (2023). Począwszy od numeru 54 kwartalnik znajduje się pod tym adresem.

 

Słowa kluczowe: Dziennikarstwo UKSW edukacja medialna globalizacja medioznawstwo ponowoczesność

KMT 2011 nr 3 Pobierz PDF

Edyta Jarosz-Mackiewicz,

Człowiek w medialnym labiryncie

Źródło: Edyta Jarosz-Mackiewicz, Człowiek w medialnym labiryncie , "Kultura - Media - Teologia", 2011( 6) nr 3, s. 98-102.

DOI: 10.21697/kmt.6.8

Red. Krzysztof Guzek, Małgorzata Laskowska, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2011.

O autorach

Dr Edyta Jarosz-Mackiewicz

ORCID: (nieznany)

dr Edyta Jarosz-Mackiewicz – doktor nauk humanistycznych, kulturoznawca, animator kultury, literaturoznawca. Absolwentka Instytutu Kultury Polskiej UW. Interesuje się antropologią widowisk społecznych, antropologią codzienności, problematyką kultury popularnej, audiowizualnością oraz mediami jako elementami kultury popularnej. Uczestniczka licznych staży kulturoznawczych m.in. w: Ośrodku „Pogranicze – sztuk, kultur, narodów” w Sejnach, Ośrodku Praktyk Teatralnych w Gardzienicach, Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie (warsztaty menedżera kultury, organizacja cyklu Spotkania Sztuki Akcji Rozdroże), Muzeum Teatralnym w Warszawie, Odin Teatret w Holstebro w Danii. Sprawowała liczne funkcje m.in.: sekretarza Zakładu Teatru i Widowisk w Instytucie Kultury Polskiej UW, sekretarza i członka komisji egzaminacyjnej w IKP UW, rzecznika dyscyplinarnego do spraw studentów w WWSH. Wybrane publikacje: Komunikacja radiowa jako wtórna wizualizacja. Foniczna i lingwistyczna analiza komunikatu radiowego, [w:] Radio i społeczeństwo, red. G. Stachyra, E. Pawlak – Hejno, Lublin 2011, Człowiek w medialnym labiryncie (recenzja), [w:] „Media, kultura, teologia” 2011 (6), nr 2, s. 98-102, Nauka o teatrze - podstawy dyscypliny, „Przegląd humanistyczny” 2004, nr 2, Problematyka pracy historyka teatru na przykładzie rekonstrukcji działalności artystycznej Marii Dulęby, „Arterie, nauka, literatura, inne sztuki” 2004, nr 1, Księżycowa kamea, „Arterie, nauka, literatura, inne sztuki” 2004, nr 1, Młodsi zdolniejsi? Inscenizatorski dialog Piotra Cieplaka z Leonem Schillerem i Kazimierzem Dejmkiem, „Młoda Polonistyka” 2001, nr 4, Biomechaniczne stworzenie świata w twórczości H. R. Gigera, [w:] Stacja kultura, stacjakultura.pl, Mediumizm, magnetyzm, [w:] Stacja kultura, kraina słów, stacjakultura.pl. Obecnie pełni funkcję dziekana w WWSH im. B. Prusa w Warszawie. Prowadzi wykłady, ćwiczenia, seminaria licencjackie i magisterskie z: historii kultury, antropologii kultury, antropologii widowisk, antropologii audiowizualności, animacji kultury, mediów jako elementów kultury popularnej, marketingu społecznego jako zjawiska kulturowego i cywilizacyjnego w: Warszawskiej Wyższej Szkole Humanistycznej im. B. Prusa, Wyższej Szkole Pedagogicznej ZNP oraz wykłady i ćwiczenia: kreowanie wizerunku w mediach, sztuka reportażu, wywiad dziennikarski, klasycy dziennikarstwa na Podyplomowych Studiach Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna UKSW w Warszawie. Uczestniczka wielu międzynarodowych konferencji naukowych.
Informacje
Numery

Zobacz wszystkie numery

Linki
Inne informacje

Używamy plików cookies do mierzenia ruchu na stronie. Więcej na ten temat...