Słowa kluczowe: CSR Kościół katolicki Nauka społeczna społeczna odpowiedzialność biznesu

KMT 2018 nr 3 Pobierz PDF

Agnieszka Siarkiewicz,

Zagadnienia łączące koncepcję CSR i nauczanie Kościoła katolickiego

Źródło: Agnieszka Siarkiewicz, Zagadnienia łączące koncepcję CSR i nauczanie Kościoła katolickiego, "Kultura - Media - Teologia", 2018( 34) nr 3, s. 135-157.

DOI: 10.21697/kmt.34.6

Celem artykułu jest ocena zakresu zgodności założeń koncepcji CSR z nauczaniem Kościoła katolickiego. Dokonanie oceny będzie możliwe dzięki zestawieniu tych dwóch obszarów. Na początku pod kątem definicyjnym, a następnie poprzez wskazanie elementów łączących. Nie chodzi tylko o ukazanie tych podstawowych, już w literaturze omówionych, jak kwestie etyczne czy pracownicze. Celem ma być szersza analiza i sprawdzenie, czy i co Kościół katolicki może mieć do powiedzenia w bardziej specyficznych zagadnieniach CSR, jak na przykład raporty niefinansowe, gospodarka obiegu zamkniętego czy odpowiedzialny łańcuch dostaw. Bezpośrednie zestawienie tych zagadnień z nauczeniem Kościoła katolickiego stanowi o wartości dodanej artykułu.

O autorach

Agnieszka Siarkiewicz

ORCID:

Agnieszka Siarkiewicz od ponad 7 lat zajmuje się tematem społecznej odpowiedzialności biznesu. Najpierw współpracując z Forum Odpowiedzialnego Biznesu w ramach Ligi Odpowiedzialnego Biznesu, a potem pracując w organizacji i odpowiadając za kwestie komunikacji i promocji. Absolwentka kierunku Edukacja Medialna i Dziennikarstwo na Uniwersytecie Kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Tematem jej pracy magisterskiej były: „Raporty w Corporate Social Responsibility (CSR). Studium z zakresu komunikacji społecznej i marketingowej”. W roku akademickim 2014-2015 realizowała Podyplomowe Studia Nowoczesna Promocja w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, a w 2015 rozpoczęła studia doktoranckie na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Absolwentka kursu London School of Public Relations oraz XV Akademii Letniej „Wyzwania zrównoważonego rozwoju w Polsce.
Informacje
Numery

Zobacz wszystkie numery

Linki
Inne informacje

Używamy plików cookies do mierzenia ruchu na stronie. Więcej na ten temat...