Strona archiwalna

Na tej stronie znajdują się numery archiwalne kwartalnika od 1 (2010) do 53 (2023). Począwszy od numeru 54 kwartalnik znajduje się pod tym adresem.

 

Słowa kluczowe: Józef Pius Dziekoński architektura sakralna diecezja łomżyńska komunikacja neogotyk

KMT 2019 nr 3 Pobierz PDF

Norbert Mojżyn ,

“Countryside Cathedrals”? Communicating Meanings Through the Sacred Architecture of J.P. Dziekoński in the Diocese of Łomża within Its Current Borders. Part II

Źródło: Norbert Mojżyn , “Countryside Cathedrals”? Communicating Meanings Through the Sacred Architecture of J.P. Dziekoński in the Diocese of Łomża within Its Current Borders. Part II, "Kultura - Media - Teologia", 2019( 38) nr 3, s. 48-65.

DOI: 10.21697/kmt.38.3

W niniejszym artykule przypomina się sylwetkę i twórczość na obszarze obecnej diecezji łomżyńskiej nieco zapomnianego architekta warszawskiego, Józefa Piusa Dziekońskiego w perspektywie teorii komunikacji. Popularność neogotyckich budowli Dziekońskiego, nazywanych „wiejskimi katedrami”, zostaje zanalizowana przy pomocy modelu komunikacji treści symbolicznych (nadawca-architekt, komunikat-budowle, odbiorca-wierni, widzowie). Na podjęcie charakterystyki twórczości Dziekońskiego wpłynęły dwa zasadnicze czynniki: 1) architektura ta nie została wystarczająco dotąd zbadana pod kątem komunikowania znaczeń; 2) nie istnieje opracowanie analizujące wyłącznie kościoły Dziekońskiego na terenie obecnej diecezji łomżyńskiej. W prezentowanym tekście chodzi o przedstawienie kontekstu historycznego i programu ideowego, który determinował charakter omawianych budowli sakralnych i ich rolę komunikacyjną, zwłaszcza w opozycji do architektury bizantyńsko-rosyjskiej narzucanej w tym czasie przez władze carskie.

O autorach

Ks. dr Norbert Mojżyn

ORCID: (nieznany)

Ks. dr Norbert Mojżyn, historyk sztuki i konsultant ds. ochrony dóbr kultury; adiunkt w Instytucie Wiedzy o Kulturze Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; absolwent Instytutu Historii Sztuki UKSW (doktorat z teorii sztuki postbizantyńskiej), Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie (historia Kościoła), Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (zabytkoznawstwo); w latach 2004 – 2007 kustosz Muzeum Sługi Bożego Księdza Jerzego Popiełuszki na warszawskim Żoliborzu; w latach 2009 – 2011 duszpasterz akademicki i  rektor kościoła uniwersyteckiego św. Józefa w Warszawie; kapłan archidiecezji warszawskiej; specjalizuje się w doktrynie ochrony dóbr kultury, teorii sztuki, kulturze wizualnej i sztuce nowych mediów.
Informacje
Numery

Zobacz wszystkie numery

Linki
Inne informacje

Używamy plików cookies do mierzenia ruchu na stronie. Więcej na ten temat...