Strona archiwalna

Na tej stronie znajdują się numery archiwalne kwartalnika od 1 (2010) do 53 (2023). Począwszy od numeru 54 kwartalnik znajduje się pod tym adresem.

 

Słowa kluczowe: Polska personalizm

KMT 2014 nr 1 Pobierz PDF

Bartosz Wieczorek,

Ku ciału post-ludzkiemu

Źródło: Bartosz Wieczorek, Ku ciału post-ludzkiemu, "Kultura - Media - Teologia", 2014( 16) nr 1, s. 127-132.

DOI: 10.21697/kmt.16.9

Bogusława Bodzioch-Bryła, Ku ciału post-ludzkiemu. Poezja polska po 1989 roku wobec nowych mediów i nowej rzeczywistości, Wydawnictwo WAM, Kraków 2011.

O autorach

Bartosz Wieczorek

ORCID: 0000-0001-7724-5821

Bartosz Wieczorek – doktor filozofii. Publikował w „Przeglądzie Filozoficznym”, „Studia Philosophiae Christianae”, „Znaku”, „Zeszytach Karmelitańskich”, „W drodze”, „Jednocie”, „Frondzie”, „Przeglądzie Powszechnym”, „Studia Bobolanum”. W latach 2000–2002 sekretarz redakcji miesięcznika społeczno-kulturalnego „Emaus”. Adres e-mail: bartosz. wieczorek@poczta.fm
Informacje
Numery

Zobacz wszystkie numery

Linki
Inne informacje

Używamy plików cookies do mierzenia ruchu na stronie. Więcej na ten temat...