Strona archiwalna

Na tej stronie znajdują się numery archiwalne kwartalnika od 1 (2010) do 53 (2023). Począwszy od numeru 54 kwartalnik znajduje się pod tym adresem.

 

Słowa kluczowe: internet public relations rzecznik prasowy social media zarządzanie kryzysowe

KMT 2020 nr 1 Pobierz PDF

Monika Przybysz,

Challenges and Tasks for the Press Spokesman and Public Relations Specialist in Crisis Situations in Institutional Communication in the Context of the Internet

Źródło: Monika Przybysz, Challenges and Tasks for the Press Spokesman and Public Relations Specialist in Crisis Situations in Institutional Communication in the Context of the Internet, "Kultura - Media - Teologia", 2020( 40) nr 1, s. 8-26.

DOI: 10.21697/kmt.40.1

Internet jest dziś nieodłączną częścią codziennego życia wielu osób na świecie, a niektóre aktywności współczesnego człowieka są niemal zupełnie zależne od wirtualnego świata. Wiele relacji międzyludzkich nie zaistniałoby bez mediów społecznościowych z racji dużej odległości lub braku fizycznej okazji do spotkania; nie istniałyby mapy Google ułatwiające podróżowanie do nieznanych miejsc i omijanie korków na znanych trasach bez Sieci i nadajników GPS; nie kupilibyśmy wielu rzeczy bez sklepów wirtualnych; rozwój sztucznej inteligencji nie byłby tak dynamiczny bez zasobów internetu. Lista aktywności, których nie moglibyśmy podjąć bez wirtualnej przestrzeni jest niezwykle długa i nie wyobrażamy sobie już życia bez komunikacji w Przestrzeń komunikacji, jaką jest Sieć, służy dziś nie tylko zdobywaniu cennych informacji, poszerzaniu wiedzy czy wykonywaniu obowiązków w pracy, ale także (a może przede wszystkim) komunikowaniu się z innymi ludźmi. Internet i urządzenia mobilne są obecne w życiu człowieka przez kilkanaście godzin na dobę. Dzięki Sieci w wirtualną przestrzeń ludzie przenoszą nie tylko znaczny wycinek swojej aktywności komunikacyjnej ze znajomymi, przyjaciółmi, rodziną, ale także poważną część własnej egzystencji – przeżycia i przemyślenia. Często stanowi to zadanie i wyzwanie dla wielu instytucji, ponieważ w Sieci mieszają się porządki komunikacji oficjalnej z komunikacją nieformalną. W efekcie, w internecie generowane są w coraz większej liczbie pytania, które z kolei wymuszają na instytucjach podejmowanie nowych strategii komunikacyjnych adresowanych do otoczenia i użytkowników mediów społecznościowych. Ogromną rolę w tej komunikacji odgrywa specjalista public relations i rzecznik prasowy. Artykuł ma charakter przeglądowy i jego celem jest nakreślenie problematyki związanej z komunikacją w sytuacjach kryzysowych i roli, jaką rzecznik prasowy odgrywa w crisis management. Metodą badawczą jest analiza literatury dostępnej w tym zakresie, kategoryzacja treści i zagadnień, a także synteza wniosków.

O autorach

Monika Przybysz

ORCID: 0000-0002-9794-4010

dr hab. Monika Przybysz, prof. UKSW – wykładowca w Instytucie Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa UKSW w Warszawie. Specjalista ds. public relations, crisis management, reklamy i marketingu medialnego, medioznawca. Za rozprawę o zarządzaniu kryzysowym w Kościele w Polsce otrzymała nagrodę Prezesa Rady Ministrów RP. Ukończyła ze Złotą Odznaką studia podyplomowe w Uniwersytecie Warszawskim z public relations. Kierownik sekcji public relations w Polskim Towarzystwie Komunikacji Społecznej. Zastępca redaktora naczelnego kwartalnika naukowego „Kultura – Media – Teologia”. Współorganizator corocznych warsztatów dla rzeczników prasowych zakonnych i diecezjalnych od 2008 roku. Przygotowała rozprawę habilitacyjną „Rzecznictwo prasowe w instytucjach kościelnych w Polsce w kontekście mediów społecznościowych” (2013). Laureatka nagrody branży public relations „PRoton 2013”. W latach 2016–2019 roku członek Grupy Roboczej ds. etyki i standardów odpowiedzialnego prowadzenia biznesu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju; 2018–2019 r. członek Grupy Roboczej ds. Społecznej Odpowiedzialności Uczelni MIiR; od 2019 członek Grupy Roboczej ds. Społecznej Odpowiedzialności Uczelni w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej; od 2019 r. przedstawiciel Rzeczypospolitej Polskiej w zespole roboczym Social Dimension w pracach Bologna Follow-Up Group w ramach Bologna Process. Interesuje się zagadnieniami etyki, społecznej odpowiedzialności biznesu oraz zrównoważonego rozwoju w instytucjach niekomercyjnych, public relations, crisis management i social media.
Informacje
Numery

Zobacz wszystkie numery

Linki
Inne informacje

Używamy plików cookies do mierzenia ruchu na stronie. Więcej na ten temat...