Słowa kluczowe: Dziennikarstwo PRL Polska kultura rock system totalitarny uczestnictwo w kulturze

KMT 2015 nr 2 Pobierz PDF

Artur Mariusz Trudzik,

Albumy rockowe z lat 80. – medium w walce z reżimem PRL-u (studium z dziennikarstwa muzycznego)

Źródło: Artur Mariusz Trudzik, Albumy rockowe z lat 80. – medium w walce z reżimem PRL-u (studium z dziennikarstwa muzycznego), "Kultura - Media - Teologia", 2015( 21) nr 2, s. 53-87.

Artykuł dotyczy nowej subdyscypliny nauk o mediach, tj. dziennikarstwa i mediów muzycznych. Jego podstawowym celem jest analiza tekstów artystów rockowych tworzących w latach 80., a dotyczących walki z reżymem PRL-u, totalitaryzmem, zniewoleniem społeczeństwa i jednostek przez system komunistyczny. Drugim, nie mniej istotnym aspektem pracy, zwłaszcza w perspektywie badań nad mediami muzycznymi, jest usystematyzowanie polskiego rocka w dekadzie lat 80, który – wbrew powszechnemu mniemaniu - nie był zjawiskiem jednorodnym. W rezultacie zestawienia tych dwóch zagadnień, udało się ustalić bardzo ciekawą implikację (o szerszym: społeczno-politycznym kontekście), a mianowicie zależność pomiędzy intensywnością oraz formami kontestacji socjalizmu i ówczesnych władz (także władzy in genere) przez reprezentantów poszczególnych nurtów rocka a ustaloną typologią wewnątrz-muzyczną.

Informacje
Numery

Zobacz wszystkie numery

Linki
Inne informacje

Używamy plików cookies do mierzenia ruchu na stronie. Więcej na ten temat...