Strona archiwalna

Na tej stronie znajdują się numery archiwalne kwartalnika od 1 (2010) do 53 (2023). Począwszy od numeru 54 kwartalnik znajduje się pod tym adresem.

 

Słowa kluczowe: Absolut Cioran dyskurs literatura nicość religia

KMT 2016 nr 3 Pobierz PDF

Bartosz Wieczorek,

Droga do Absolutu przez nicość w twórczości Emila Ciorana

Źródło: Bartosz Wieczorek, Droga do Absolutu przez nicość w twórczości Emila Ciorana, "Kultura - Media - Teologia", 2016( 26) nr 3, s. 128-137.

DOI: 10.21697/kmt.26.7

W artykule poddane zostały analizie poglądy rumuńskiego myśliciela Emila Ciorana związane z problemem istnienia i poznania Absolutu. Cioran bardzo dużo uwagi poświęcał już od pierwszych swoich prac problematyce Boga, widząc w niej sprawę kluczową dla ludzkiej egzystencji. W artykule zestawiono jego drogę do Absolutu poprzez nicość, negację wszelkich określeń Absolutu z teologią negatywną, reprezentowaną w chrześcijaństwie przez Dionizego Areopagitę, Mistrza Eckharta i Mikołaja z Kuzy. Dla autorów tych najwyższą formą poznania Boga jest niewiedza. Podobny schemat rozważań o Bogu odnajdziemy u Ciorana, choć odżegnuje się on od wiary w Boga. Wykorzystuje zaś metodę teologii negatywnej, aby pokazać, iż pojęcie Boga i nicości są synonimami. Bóg wykracza bowiem poza wszelkie ludzkie kategorie poznawcze. W artykule przedstawiona jest teza, iż postawa Ciorana oscylowała między dwoma skrajnościami, raz zdaje się skłaniać do tezy, iż poprzez nicość dochodzimy do Absolutu, raz bliżej mu do stwierdzenia, iż ostatecznie dążąc do Absolutu odkrywamy nicość.

O autorach

Bartosz Wieczorek

ORCID: 0000-0001-7724-5821

Bartosz Wieczorek – doktor filozofii. Publikował w „Przeglądzie Filozoficznym”, „Studia Philosophiae Christianae”, „Znaku”, „Zeszytach Karmelitańskich”, „W drodze”, „Jednocie”, „Frondzie”, „Przeglądzie Powszechnym”, „Studia Bobolanum”. W latach 2000–2002 sekretarz redakcji miesięcznika społeczno-kulturalnego „Emaus”. Adres e-mail: bartosz. wieczorek@poczta.fm
Informacje
Numery

Zobacz wszystkie numery

Linki
Inne informacje

Używamy plików cookies do mierzenia ruchu na stronie. Więcej na ten temat...