Strona archiwalna

Na tej stronie znajdują się numery archiwalne kwartalnika od 1 (2010) do 53 (2023). Począwszy od numeru 54 kwartalnik znajduje się pod tym adresem.

 

Słowa kluczowe: Dziennikarstwo medioznawstwo partie polityczne public relations

KMT 2013 nr 2 Pobierz PDF

Marta Węgrzyn,

Kreowanie informacji: o pseudo-wydarzeniach w polityce

Źródło: Marta Węgrzyn, Kreowanie informacji: o pseudo-wydarzeniach w polityce, "Kultura - Media - Teologia", 2013( 13) nr 2, s. 8-18.

DOI: 10.21697/kmt.13.1

Monopol informacyjny mediów sprawił, że politycy za wszelką cenę starają się uzyskać medialne poparcie. Potrzeba zaistnienia w mediach staję się dla działaczy (graczy) politycznych tak silna, że skłania ich do wykreowania własnego wizerunku. Szokujące zdjęcia, kontrowersyjne komentarze, sztuczne wydarzenia sprawiają, że na naszych oczach dokonuję się przejście „od ideologii do imagologii”. Dlatego też tematem mojego referatu będzie zjawisko pseudo-wydarzeń (termin znany z pracy D. Boorstina) jako zaplanowanych i wykreowanych (przez specjalistów do marketingu politycznego) zdarzeń. W wyniku dziennikarskiej „obróbki” zdarzenia te stają się darmową reklamą polityczną tworzoną przez samych polityków. Zjawisko to zostanie omówione poprzez odwołanie się do kilku przykładów ze świata polityki.

O autorach

mgr Marta Węgrzyn

ORCID: (nieznany)

absolwentka filozofii Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej „Ignatianum” oraz absolwentka kulturoznawstwa międzynarodowego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Obecnie doktorantka w Instytucie Filozofii UJ. Interesuje się antropologią filozoficzną oraz filozofią kultury. Przygotowuje pracę na temat symbolu w filozofii Paula Ricoeura oraz Ernsta Cassirera.
Informacje
Numery

Zobacz wszystkie numery

Linki
Inne informacje

Używamy plików cookies do mierzenia ruchu na stronie. Więcej na ten temat...