Strona archiwalna

Na tej stronie znajdują się numery archiwalne kwartalnika od 1 (2010) do 53 (2023). Począwszy od numeru 54 kwartalnik znajduje się pod tym adresem.

 

Słowa kluczowe: konferencje

KMT 2022 nr 4 Pobierz PDF

Rafał Leśniczak,

Sprawozdanie z VI Kongresu Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej pt. „Media i społeczeństwo w erze platform, algorytmów i danych”, Gdańsk, 22-24 września 2022

Źródło: Rafał Leśniczak, Sprawozdanie z VI Kongresu Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej pt. „Media i społeczeństwo w erze platform, algorytmów i danych”, Gdańsk, 22-24 września 2022, "Kultura - Media - Teologia", 2022( 52) nr 4, s. 245-246.

DOI: 10.21697/kmt.52.14

W dniach od 22 do 24 września 2022 r. odbył się VI Kongres Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej w Gdańsku. Temat przewodni „Media i społeczeństwo w erze platform, algorytmów i danych” odwoływał się do zmian w komunikowaniu i mediach w erze tzw. „czwartej rewolucji przemysłowej”. Do kwestii szczegółowych obecnych w wystąpieniach prelegentów należały m.in. następujące: wpływ technologii informacyjnych na media i społeczeństwo, granice między komunikacją prywatną a publiczną, zmiana relacji i zależności w procesach komunikowania, transformacje, strategie i zarządzanie w erze danych, jakość komunikacji w obliczu zagrożeń, rola dziennikarzy w erze danych i pandemii, polityka medialna i dyskurs polityczny w erze platform, algorytmów i danych.

O autorach

Rafał Leśniczak

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

ORCID: 0000-0003-0099-4327

doktor habilitowany nauk społecznych w dyscyplinie nauki o komunikacji społecznej i mediach (UMCS 2020), profesor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, kierownik Katedry Komunikacji Społecznej, Public Relations i Nowych Mediów Instytutu Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa UKSW w Warszawie. Jest autorem ponad 80 publikacji naukowych z zakresu mediów, religii i polityki. Jego zainteresowania naukowe koncentrują̨ się̨ wokół komunikowania politycznego, analizy wizerunku prasowego instytucji, organizacji, liderów politycznych, procesów personalizacji i mediatyzacji, public relations oraz teorii komunikowania masowego.
Informacje
Numery

Zobacz wszystkie numery

Linki
Inne informacje

Używamy plików cookies do mierzenia ruchu na stronie. Więcej na ten temat...