Strona archiwalna

Na tej stronie znajdują się numery archiwalne kwartalnika od 1 (2010) do 53 (2023). Począwszy od numeru 54 kwartalnik znajduje się pod tym adresem.

 

Keywords: media science public relations reklama

KMT 2014 nr 2 Download PDF

Tetiana Sydoruk

Forbidden fruit or necessity?

Cite: Tetiana Sydoruk, Zakazany owoc czy konieczność?, "Kultura - Media - Teologia", 2014( 17) nr 2, s. 111-113.

DOI: 10.21697/kmt.17.8

Artykuł recenzyjny książki Бабинська С., Завадська Ю., Карпінка М., Кулигіна О. Церква і медіа. Сім кроків до порозуміння. – Видавництво „Ездра”, 2012, 240 с. / Babynska S., Zawadska Y., Karpinka M., Kulygina O., Kościół i media. Siedem kroków do porozumienia – Wydawnictwo „Ezdra”, 2012, ss. 240.

About authors

mgr Tetiana Sydoruk

ORCID: (nieznany)

tetiana.sydoruk@student.uw.edu.pl
Issues

All issues

Links
Other info

We use cookies for traffic measurment. Privacy agreement (in polish).