Strona archiwalna

Na tej stronie znajdują się numery archiwalne kwartalnika od 1 (2010) do 53 (2023). Począwszy od numeru 54 kwartalnik znajduje się pod tym adresem.

 

Keywords: Journalism Poland media science press

KMT 2012 nr 3 Download PDF

Adam Radosław Suławka

Russian and russian-speaking language press in the Second Republic of Poland

Cite: Adam Radosław Suławka, Rosyjska i rosyjskojęzyczna prasa religijna w II Rzeczypospolitej, "Kultura - Media - Teologia", 2012( 10) nr 3, s. 59-88.

DOI: 10.21697/kmt.10.5

In pre-war Poland were printed 46 religious press titles in russian language. Half of them were adressed to the orthodox christians; but many were also adressed to the protestants (baptists, evangelicalists or members of Seventh-day Adventist Church), a few of them were adressed to the neo-uniatist catholics and two of them to the „stefanowcy”; members of small religious sect led by Stefan Bochoniuk. Not always this magazines were adressed to the Russians, for example protestans missionars printed religious magazines for Belorussians and Ukrainians which lived in east borders of Polish state in Russian language, because they didn't know Belorussian and Ukrainian language. Also orthodox magazines often were read by Belorusians, Ukrainians and Poles of orthodox confession.

About authors

Adam Radosław Suławka

ORCID: (nieznany)

Adres kontaktowy: Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego, Krakowskie Przedmiescie 26/28, 00-927 Warszawa
Issues

All issues

Links
Other info

We use cookies for traffic measurment. Privacy agreement (in polish).