Strona archiwalna

Na tej stronie znajdują się numery archiwalne kwartalnika od 1 (2010) do 53 (2023). Począwszy od numeru 54 kwartalnik znajduje się pod tym adresem.

 

Keywords: Conciliation Forgiveness dialogue ethnicity the Other communication conflict culturalism the Stranger patriotic education

KMT 2016 nr 1 Download PDF

Ewa Szczecińska-Musielak

Dialogue method of Nansen Centre for Peace and Dialogue as a way of understanding the Stranger in ethnic and cross-cultural relations in contemporary European societies.

Cite: Ewa Szczecińska-Musielak, Metoda dialogowa Nansen Centre for Peace and Dialogue jako sposób na przezwyciężanie obcości w relacjach etnicznych i międzykulturowych we współczesnych społeczeństwach europejskich, "Kultura - Media - Teologia", 2016( 24) nr 1, s. 9-21.

DOI: 10.21697/kmt.24.1

The following paper article is divided into two parts: the first one presents anthropological and sociological theories of the Other and the Stranger, also social and cultural aspects of cross-cultural relations. The second one presents the dialogue method created by facilitators from Norwegian organization Nansen Centre for Peace and Dialogue, that is being used as a method of reconciliation in cross-cultural and ethnic conflicts.

About authors

dr Ewa Szczecińska-Musielak

ORCID: (nieznany)

SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE, Wydział Nauk Społecznych, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa, e-mail: dwnh@sggw.pl
Issues

All issues

Links
Other info

We use cookies for traffic measurment. Privacy agreement (in polish).