Strona archiwalna

Na tej stronie znajdują się numery archiwalne kwartalnika od 1 (2010) do 53 (2023). Począwszy od numeru 54 kwartalnik znajduje się pod tym adresem.

 

Keywords: God clergy church morality profanum religion sacrum

KMT 2013 nr 1 Download PDF

Marek Markiewicz

The „Motyl” case – between religious freedom and contestation

Cite: Marek Markiewicz, Sprawa „Motyla”, czyli między wolnością religii a jej kontestacją, "Kultura - Media - Teologia", 2013( 12) nr 1, s. 63-77.

DOI: 10.21697/kmt.12.5

About authors

Mec. Marek Markiewicz

ORCID: (nieznany)

Wydział Teologiczny UKSW, ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa
Issues

All issues

Links
Other info

We use cookies for traffic measurment. Privacy agreement (in polish).