Strona archiwalna

Na tej stronie znajdują się numery archiwalne kwartalnika od 1 (2010) do 53 (2023). Począwszy od numeru 54 kwartalnik znajduje się pod tym adresem.

 

Keywords: Toronto School of Communication Theory, media theory

KMT 2012 nr 4 Download PDF

Katarzyna Sitkowska

The cultural aspects of the evolution of media in theories of representatives the Toronto School of Communication Theory

Cite: Katarzyna Sitkowska, Kulturowy wymiar ewolucji mediów w ujęciu przedstawicieli „Szkoły Toronto”, "Kultura - Media - Teologia", 2012( 11) nr 4, s. 42-54.

DOI: 10.21697/kmt.11.4

The article describes the cultural aspects of the evolution of media. Based on the theories of representatives the Toronto School of Communication Theory (McLuhan, Ong, de Kerckhove) analyzed five types of cultures: oral culture, literate culture, typographic culture and culture of electronic and digital media.

About authors

Katarzyna Sitkowska

ORCID: (nieznany)

Adres kontaktowy: Wydział Teologiczny UKSW, ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa
Issues

All issues

Links
Other info

We use cookies for traffic measurment. Privacy agreement (in polish).