Strona archiwalna

Na tej stronie znajdują się numery archiwalne kwartalnika od 1 (2010) do 53 (2023). Począwszy od numeru 54 kwartalnik znajduje się pod tym adresem.

 

Keywords: Movie Visual media PRL Poland Image film media science picture political parties politics totalitarianism television

KMT 2014 nr 2 Download PDF

Grzegorz Łęcicki

Caricatured images of politicians in selected Polish comedy television series and feature films

Cite: Grzegorz Łęcicki, Karykaturalne wizerunki polityków w wybranych komediowych polskich serialach telewizyjnych oraz filmach fabularnych, "Kultura - Media - Teologia", 2014( 17) nr 2, s. 22-41.

DOI: 10.21697/kmt.17.2

Presentation of various images of Polish politicians in comedy films and television series. Showing the historical factors affecting the presentation of politicians in polish movies and TV series.

About authors

Dr Grzegorz Łęcicki

ORCID: (nieznany)

Wydział Teologiczny UKSW, ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa
Issues

All issues

Links
Other info

We use cookies for traffic measurment. Privacy agreement (in polish).