Strona archiwalna

Na tej stronie znajdują się numery archiwalne kwartalnika od 1 (2010) do 53 (2023). Począwszy od numeru 54 kwartalnik znajduje się pod tym adresem.

 

Keywords: media education theology of media community

KMT 2011 nr 1 Download PDF

Grzegorz Łęcicki

Integracyjna oraz dezintegrująca funkcja mediów w społeczeństwie informacyjnym

Cite: Grzegorz Łęcicki, Integracyjna oraz dezintegrująca funkcja mediów w społeczeństwie informacyjnym, "Kultura - Media - Teologia", 2011( 4) nr 1, s. 45-54.

DOI: 10.21697/kmt.4.4

Reminder of Church teaching about moral values, which are fundamental in integration function of mass media; common availability of media devices, phenomenal popularity of social portals and globalization of media transfer as factors in integration function of mass media. Prezentation of disintegrational function of mass media as consequence of media liberalism, mass media commercialization, words shortage with majority of visualization and showing false picture of reality.

About authors

Dr Grzegorz Łęcicki

ORCID: (nieznany)

Wydział Teologiczny UKSW, ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa
Issues

All issues

Links
Other info

We use cookies for traffic measurment. Privacy agreement (in polish).