Strona archiwalna

Na tej stronie znajdują się numery archiwalne kwartalnika od 1 (2010) do 53 (2023). Począwszy od numeru 54 kwartalnik znajduje się pod tym adresem.

 

Keywords: Journalism Movie PRL Poland censorship film manipulation press radio television

KMT 2013 nr 4 Download PDF

Agnieszka Barczyk-Sitkowska

A journalist at the time of PRL. The similarities between the real image and movies

Cite: Agnieszka Barczyk-Sitkowska, Dziennikarz w czasach Polski Ludowej. Podobieństwa między wizerunkiem rzeczywistym i filmowym, "Kultura - Media - Teologia", 2013( 15) nr 4, s. 61-72.

DOI: 10.21697/kmt.15.5

Analyzing the image of the journalist in selected films completed in PRL (Człowiek z żelaza, Człowiek z marmuru and Bez znieczulenia by Andrzej Wajda, Weryfikacja by Mirosław Gronowski and Mniejsze niebo by Janusz Morgenstern), we can see many similarities to descriptions of journalists of this period presented in the theoretical studies. Interestingly, this relationship exists despite the censorship of films of those times. This relationship confirms that the film may be a carrier of knowledge about the past – especially if it can be called modern in the reporting period.

About authors

Agnieszka Barczyk-Sitkowska

Uniwersytet Łódzki

ORCID: 0000-0002-1149-2317

Issues

All issues

Links
Other info

We use cookies for traffic measurment. Privacy agreement (in polish).