Słowa kluczowe: teologia kultury teologia mediów medioznawstwo humanizm polityka kulturalna kultura postęp techniczny konwergencja

KMT 2016 nr 6 Pobierz PDF

Magdalena Kap,

Muzeum w dobie konwergencji i nowych mediów – nowe trendy, nowe technologie, nowe możliwości

Źródło: Magdalena Kap, Muzeum w dobie konwergencji i nowych mediów – nowe trendy, nowe technologie, nowe możliwości, "Kultura - Media - Teologia", 2016( 25) nr 6, s. 100-132.

Rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz cyfryzacja mediów przyczyniły się do powstania nowych możliwości w zakresie udostępniania dziedzictwa kulturowego szerokiej publiczności, wzbudzania zainteresowania eksponatami muzealnymi, przekazywania wiedzy oraz zachęcania do ponownych odwiedzin. Celem niniejszego tekstu jest analiza praktycznych konsekwencji przemian, jakie zachodzą w funkcjonowaniu muzeów w perspektywie kultury konwergencji oraz wyzwań, jakie się z tym wiążą. W artykule odwołano się do różnorodnych zastosowań nowych mediów i technologii cyfrowych wykorzystywanych w muzeach na świecie i w Polsce. Postawiono tezę badawczą, że procesy konwergencji wpływają na kształt ekspozycji muzealnych, a nowe media likwidują bariery w komunikacji na poziomie: instytucja muzealna – zwiedzający, co wpływa na wzrost frekwencji w placówkach.

Informacje
Numery

Zobacz wszystkie numery

Linki
Inne informacje

Używamy plików cookies do mierzenia ruchu na stronie. Więcej na ten temat...