Słowa kluczowe: filozofia personalizm Rodzina tożsamość kultura tożsamość moralność dzieci psychologia dzieci młodzież gender

KMT 2014 nr 3 Pobierz PDF

Małgorzata Kunicka,

Równość i tożsamość. W trosce o (nie)harmonijny rozwój dziecka (cz. 1)

Źródło: Małgorzata Kunicka, Równość i tożsamość. W trosce o (nie)harmonijny rozwój dziecka (cz. 1), "Kultura - Media - Teologia", 2014( 18) nr 3, s. 117-130.

Tożsamość osobowa pozostaje dialektyką różnicy i tożsamości, bowiem identyfikowanie i różnicowanie, to dwa bieguny procesu jej budowania. Dziecko znajduje odpowiedź na pytanie, kim jest poprzez szukanie swojej indywidualności w odniesieniu do grupy, w której funkcjonuje, a także poprzez doświadczenie jedności ciała i ducha. Elementem tożsamości osobowej jest tożsamość płciowa, której prawidłowy rozwój – wraz z fizjologicznym przebiegiem rozwoju psychoseksualnego – daje możliwość niezaburzonego funkcjonowania dziecka w życiu dorosłym. Dla identyfikacji płciowej w dzieciństwie istotne znaczenie z punktu widzenia psychologii personalistycznej ma założenie, że droga do ukształtowania integralnej tożsamości człowieka wiedzie poprzez odkrywanie i akceptację własnej rzeczywistości.

Informacje
Numery

Zobacz wszystkie numery

Linki
Inne informacje

Używamy plików cookies do mierzenia ruchu na stronie. Więcej na ten temat...