Strona archiwalna

Na tej stronie znajdują się numery archiwalne kwartalnika od 1 (2010) do 53 (2023). Począwszy od numeru 54 kwartalnik znajduje się pod tym adresem.

 

Keywords: philosophy humanism media science postmodernism

KMT 2012 nr 1 Download PDF

Bartosz Wieczorek

Aesthetic Life – the only ethic Ideal?

Cite: Bartosz Wieczorek, Życie estetyczne - jedynym ideałem etycznym?, "Kultura - Media - Teologia", 2012( 8) nr 1, s. 72-74.

DOI: 10.21697/kmt.8.6

About authors

Bartosz Wieczorek

ORCID: 0000-0001-7724-5821

Kontakt: bartosz.wieczorek@poczta.fm
Issues

All issues

Links
Other info

We use cookies for traffic measurment. Privacy agreement (in polish).