Strona archiwalna

Na tej stronie znajdują się numery archiwalne kwartalnika od 1 (2010) do 53 (2023). Począwszy od numeru 54 kwartalnik znajduje się pod tym adresem.

 

Keywords: God evangelization catechesis church morality religion

KMT 2014 nr 2 Download PDF

Eugeniusz Sakowicz

Faith in Madagascar

Cite: Eugeniusz Sakowicz, Wiara na Madagaskarze, "Kultura - Media - Teologia", 2014( 17) nr 2, s. 108-110.

DOI: 10.21697/kmt.17.7

Wojciech Kluj OMI, Kształtowanie się podstawowych tekstów wiary w języku malgaskim, Wydawnictwo Missio-Polonia, Warszawa 2013, ss. 380 (Seria „Studia i Materiały Misjologiczne” pod red. Jarosława Różańskiego OMI, nr 20).

About authors

Prof. dr hab. Eugeniusz Sakowicz

ORCID: (nieznany)

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; Wydział Nauk Pedagogicznych; Katedra Pedagogiki Kultury i Edukacji Międzykulturowej, ul. K. Wóycickiego 1/3, Warszawa 01-938, mazowieckie, Polska
Issues

All issues

Links
Other info

We use cookies for traffic measurment. Privacy agreement (in polish).