Strona archiwalna

Na tej stronie znajdują się numery archiwalne kwartalnika od 1 (2010) do 53 (2023). Począwszy od numeru 54 kwartalnik znajduje się pod tym adresem.

 

Keywords: Movie philosophy

KMT 2012 nr 4

Bartosz Wieczorek

Toward the philosophical cinema

Cite: Bartosz Wieczorek, W stronę kina filozoficznego, "Kultura - Media - Teologia", 2012( 11) nr 4, s. 99-100.

DOI: 10.21697/kmt.11.8

About authors

Bartosz Wieczorek

ORCID: 0000-0001-7724-5821

Kontakt: bartosz.wieczorek@poczta.fm
Issues

All issues

Links
Other info

We use cookies for traffic measurment. Privacy agreement (in polish).