Strona archiwalna

Na tej stronie znajdują się numery archiwalne kwartalnika od 1 (2010) do 53 (2023). Począwszy od numeru 54 kwartalnik znajduje się pod tym adresem.

 

Keywords: Language vocabulary orthodox teolinguistics

KMT 2022 nr 4 Download PDF

Dictionary of Polish Orthodox terminology

Cite: , Słownik polskiej terminologii prawosławnej, "Kultura - Media - Teologia", 2022( 52) nr 4, s. 236-241.

DOI: 10.21697/kmt.52.12

W. Przyczyna, K. Czarnecka, M. Ławreszuk (red.), Słownik polskiej terminologii prawosławnej, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2022. The article presents Słownik polskiej terminologii prawosławnej (Dictionary of Polish Orthodox terminology), edited by Wiesław Przyczyna, Katarzyna Czarnecka and Marek Ławreszuk. This is the first comprehensive study presenting dictionary of Polish terms, their Greek, Church Slavonic and English equivalents (three indexes) and index of invalid forms. The dictionary is available in paper, electronic versions (https://sptp.uwb.edu.pl/) and in mobile applications.

About authors

Katarzyna Zagórska

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

ORCID: 0000-0002-2015-8046

Issues

All issues

Links
Other info

We use cookies for traffic measurment. Privacy agreement (in polish).