Strona archiwalna

Na tej stronie znajdują się numery archiwalne kwartalnika od 1 (2010) do 53 (2023). Począwszy od numeru 54 kwartalnik znajduje się pod tym adresem.

 

Keywords: List of reviewers

KMT 2020 nr 4 Download PDF

List of Reviewers, 2020

Cite: , Lista recenzentów 2020, "Kultura - Media - Teologia", 2020( 43) nr 4, s. 138-139.

DOI: 10.21697/kmt.43.7

About authors

dr hab. Andrzej Adamski, profesor Wyższej Szkoły Informacji i Zarządzania w Rzeszowie

ks. prof. dr hab. Jozef Bielak, Katolicki Uniwersytet w Rużomberku

dr Yevheniy Bilonozhko, National Pedagogical Drohomanov University in Kiev

dr Karolina Brylska, Uniwersytet Warszawski

ks. dr hab. Sławomir Bylina, profesor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie

ks. prof. dr hab. Marek Chmielewski, Katolicki Uniwersytet Lubelski

o. dr hab. Mirosław Chmielewski, Katolicki Uniwersytet Lubelski

dr hab. Aleksandra Chomiuk, profesor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

dr Klaudia Cymanow-Sosin, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

ks. dr Wojsław Czupryński, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

ks. dr hab. Andrzej Draguła, profesor Uniwersytetu Szczecińskiego

dr Katarzyna Drąg, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

dr Karolina Dziewulska-Siwek, Wyższa Szkoła Kultury Społeczne i Medialnej w Toruniu

dr hab. Katarzyna Gajlewicz-Korab, Uniwersytet Warszawski

dr hab. Andrzej Gniazdowski, profesor Polskiej Akademii Nauk

dr Małgorzata Gosek, Wyższa Szkoła Informacji i Zarządzania w Rzeszowie

ks. prof. dr hab. Marek Jagodziński, Katolicki Uniwersytet Lubelski

prof. dr hab. Mariola Jarczykowa, Uniwersytet Śląski w Katowicach

dr hab. Anna Jupowicz-Ginalska, Uniwersytet Warszawski

dr hab. Hanna Karp, Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu

dr hab. Krzysztof Kaszewski, Uniwersytet Warszawski

bp prof. dr hab. Jacek Kiciński, Wydział Teologiczny we Wrocławiu

dr Anna Klas-Markiewicz, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu

dr Marzena Kotyczka, Uniwersytet Śląski w Katowicach

ks. dr Rafał Kowalski, Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu

ks. dr hab. Stanisław Kozakiewicz, Wyższe Seminarium Duchowne OO. Paulinów w Krakowie

dr hab. Evelina Kristanova, profesor Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie

ks. prof. dr hab. Janusz Królikowski, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Tarnowie

o. dr Andrzej Kukła, Università della Svizzera Italiana

dr Damian Kutyła, Uniwersytet Rzeszowski

ks. prof. dr hab. Marek Lis, Uniwersytet Opolski

prof. dr hab. Iwona Loewe, Uniwersytet Śląski w Katowicach

dr Agata Lulkowska, Staffordshire University

dr hab. Mariola Marczak, profesor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

prof. dr hab. Tadeusz Miczka, Uniwersytet Śląski w Katowicach

ks. prof. dr hab. Wojciech Misztal, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

ks. dr hab. Robert Nęcek, profesor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

dr hab. Joachim Nowak, Katolicki Uniwersytet w Rużomberku

dr Paweł Nowakowski, Akademia Ignatianum w Krakowie

dr hab. Anna Nowicka-Struska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

ks. dr Rafał Pastwa, Katolicki Uniwersytet Lubelski

prof. dr hab. Radosław Pawelec, Uniwersytet Warszawski

ks. dr hab. Piotr Piasecki, profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

prof. Alberto Pirni, San't Anna School of Advanced Studies, Pisa

dr hab. Lidia Pokrzycka, profesor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

dr hab. Grzegorz Pyszczek, profesor Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Issues

All issues

Links
Other info

We use cookies for traffic measurment. Privacy agreement (in polish).