Strona archiwalna

Na tej stronie znajdują się numery archiwalne kwartalnika od 1 (2010) do 53 (2023). Począwszy od numeru 54 kwartalnik znajduje się pod tym adresem.

 

Keywords: media science

KMT 2013 nr 4 Download PDF

Redakcja KMT

The list of reviewers (2013)

Cite: Redakcja KMT, Lista recenzentów kwartalnika „Kultura-Media-Teologia” w roku 2013, "Kultura - Media - Teologia", 2013( 15) nr 4, s. 136-137.

DOI: 10.21697/kmt.15.10

About authors

1. Rev. Dr Tadeusz Lewicki, PhD., Uniwersytet Salezjański w Rzymie (Włochy);
2. dr Maria Shved Uniwersytet Iwana Franki we Lwowie (Ukraina);
3. Rev. Dr. Paweł Rytel-Andrianik, Ph.D, Pontifica Universita di Santa Croce (Wlochy);
4. prof. dr hab. Lech Sokół, Instytut Sztuki PAN;
5. dr hab. Katarzyna Parzych-Blakiewicz, prof. UWM;
6. prof. dr hab. Jerzy Myśliński;
7. dr hab. Grzegorz Łęcicki, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Teologiczny;
8. ks. dr Rafał Leśniczak;
9. ks. prof. Paweł Mazanka, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej UKSW;
10. dr Ewa Szczecińska-Musielak, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego;
11. prof. dr hab. Krystyna Chałas, Wydział Nauk Społecznych KUL;
12. dr Andrzej Lasota Akademia Humanistyczna w Pułtusku;
13. dr hab. Dorota Ilczuk, prof. SWPS, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie; Wydział Kulturoznawstwa i Filologii;
14. prof. dr hab. Elżbieta Mazur, Instytut Archeologii i Etnologii PAN;
15. ks. dr hab. Mieczysław Ozorowski, prof. UKSW, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; Wydział Studiów nad Rodziną;
16. dr hab. Wojciech Michera, Uniwersytet Warszawski; Wydział Polonistyki;
17. dr hab. Joanna Truszkowska, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; Wydział Nauk Historycznych i Społecznych;
18. prof. dr hab. Radosław Zenderowski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; Wydział Nauk Historycznych i Społecznych;
19. dr Sławomir Sowiński, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; Wydział Nauk Historycznych i Społecznych;
20. dr Patryk Kencki Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie; Wydział Aktorski;
21. dr Magdalena Majdak Instytut Języka Polskiego PAN;
22. dr Grzegorz Tylec, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II; Wydział Nauk Społecznych;
23. dr Wojciech Lis, Wydział Zamiejscowy Nauk Prawnych i Ekonomicznych w Tomaszowie Lubelskim, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II;
24. ks. dr Mariusz Wedziuk, Radio Warszawa;
25. ks. dr hab. Edward Jarmoch, prof. UPH, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach; Wydział Humanistyczny;
26. ks. dr hab. Andrzej Draguła, Uniwersytet Szczeciński; Wydział Teologiczny;
27. ks. dr hab. Marek Lis, Uniwersytet Opolski; Wydział Teologiczny;
28. o. dr hab. Zdzisław Gogola, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie; Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego;
29. dr Maria Franciszka Szymańska, Akademia Humanistyczna w Pułtusku;
30. ks. dr hab. Marian Duda, Wyższy Instytut Teologiczny w Częstochowie;
31. dr Edyta Jarosz-Mackiewicz, Warszawska Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Bolesława Prusa.
Issues

All issues

Links
Other info

We use cookies for traffic measurment. Privacy agreement (in polish).