Strona archiwalna

Na tej stronie znajdują się numery archiwalne kwartalnika od 1 (2010) do 53 (2023). Począwszy od numeru 54 kwartalnik znajduje się pod tym adresem.

 

Keywords: Antoni Lewek Journalism Media literacy IEMiD UKSW clergy media education evangelization media science theology of media university

KMT 2012 nr 1 Download PDF

Michał Drożdż, prof. UPJPII

The Need for Media Education and Journalism by Fr. Prof. Anthony Lewek in the Spirit of the Magisterium Ecclesiae

Cite: Michał Drożdż, prof. UPJPII, Potrzeba edukacji medialnej i dziennikarskiej według ks. prof. Antoniego Lewka w duchu Magisterium Ecclesiae, "Kultura - Media - Teologia", 2012( 8) nr 1, s. 55-60.

DOI: 10.21697/kmt.8.4

The article discusses the views on the issue of media education and journalism, which presented Fr. Prof. Lewek Anthony (1940-2010) - the founder of journalism studies at the Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw, and also the founder and first director of the Institute of Media Education and Journalism at the Faculty of Theology CSWU.

About authors

Ks. dr hab. Michał Drożdż, prof. UPJPII

ORCID: (nieznany)

Email: michal.drozdz@upjp2.edu.pl
Issues

All issues

Links
Other info

We use cookies for traffic measurment. Privacy agreement (in polish).