Strona archiwalna

Na tej stronie znajdują się numery archiwalne kwartalnika od 1 (2010) do 53 (2023). Począwszy od numeru 54 kwartalnik znajduje się pod tym adresem.

 

Keywords: Saint Elizabeth of Hungary

KMT 2023 nr 1 Download PDF

Review of the book by Bernadetta M. Puchalska-Dąbrowska "The figure of Saint Elizabeth of Hungary in the Polish religious writings of the old times"

Cite: , Recenzja książki Bernadetty M. Puchalskiej- -Dąbrowskiej pt. Postać świętej Elżbiety Węgierskiej w polskim piśmiennictwie religijnym epok dawnych, "Kultura - Media - Teologia", 2023( 53) nr 1, s. 202-207.

DOI: 10.21697/kmt.53.10

Postać świętej Elżbiety Węgierskiej w polskim piśmiennictwie religijnym epok dawnych (The figure of Saint Elizabeth of Hungary in the Polish religious writings of the old times), Sub Lupa, Warszawa 2021, ss. 302.

About authors

Danuta Künstler-Langner

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

ORCID: 0000-0001-6545-7050

Issues

All issues

Links
Other info

We use cookies for traffic measurment. Privacy agreement (in polish).