Strona archiwalna

Na tej stronie znajdują się numery archiwalne kwartalnika od 1 (2010) do 53 (2023). Począwszy od numeru 54 kwartalnik znajduje się pod tym adresem.

 

Keywords: United Kingdom

KMT 2018 nr 1 Download PDF

Brin Best i Maria Helena Żukowska „Poles in the UK. A story of friendship and cooperation” czyli „Polacy w Zjednoczonym Królestwie. Historia przyjaźni i współpracy” – review

Cite: , Brin Best i Maria Helena Żukowska „Poles in the UK. A story of friendship and cooperation” czyli „Polacy w Zjednoczonym Królestwie. Historia przyjaźni i współpracy” – recenzja, "Kultura - Media - Teologia", 2018( 32) nr 1, s. 223-234.

DOI: 10.21697/kmt.32.13

About authors

Karolina Świrska-Czałbowska

ORCID: (nieznany)

Issues

All issues

Links
Other info

We use cookies for traffic measurment. Privacy agreement (in polish).