Keywords: love

KMT 2015 nr 1 Download PDF

Bartosz Wieczorek

Cite: Bartosz Wieczorek, Pierwszy poryw miłości, "Kultura - Media - Teologia", 2015( 20) nr 1, s. 131-133.

DOI: 10.21697/kmt.20.9

About authors

Bartosz Wieczorek

ORCID: 0000-0001-7724-5821

Kontakt: bartosz.wieczorek@poczta.fm
Issues

All issues

Links
Other info

We use cookies for traffic measurment. Privacy agreement (in polish).