Strona archiwalna

Na tej stronie znajdują się numery archiwalne kwartalnika od 1 (2010) do 53 (2023). Począwszy od numeru 54 kwartalnik znajduje się pod tym adresem.

 

Keywords: Catholic Church "Niedziela" weekly magazine press

KMT 2021 nr 5 Download PDF

Niedziela, the Catholic Weekly, 1981–2014: Publishing Concepts and Positioning Among Polish Media

Cite: , Tygodnik Katolicki „Niedziela” w latach 1981-2014. Koncepcja wydawnicza i miejsce w polskim systemie medialnym, "Kultura - Media - Teologia", 2021( 47) nr 5, s. 39-57.

DOI: 10.21697/kmt.47.3

W dziewięćdziesięcioletniej historii „Niedzieli” można wyróżnić kilka etapów wyznaczanych kolejnymi edycjami pisma, koncepcjami prowadzenia tygodnika przez jego redaktorów naczelnych, rolą, jaką odgrywał w obrębie całej prasy katolickiej w Polsce. Najnowszy rozdział w dziejach „Niedzieli” wiąże się z osobą ks. Ireneusza Skubisia, który kierował tygodnikiem przez prawie 33 lata, a od lipca 2014 roku pełni funkcję honorowego redaktora naczelnego. Uczynił on z „Niedzieli” drugi co do wielkości tygodnik katolicki w Polsce i jedno z czołowych pism opiniotwórczych w polskim systemie medialnym.

About authors

dr Jolanta Dzierżyńska-Mielczarek

ORCID: (nieznany)

Issues

All issues

Links
Other info

We use cookies for traffic measurment. Privacy agreement (in polish).