Strona archiwalna

Na tej stronie znajdują się numery archiwalne kwartalnika od 1 (2010) do 53 (2023). Począwszy od numeru 54 kwartalnik znajduje się pod tym adresem.

 

Keywords: church radio sacrum theology of media identity identity

KMT 2012 nr 3 Download PDF

Emilia Dudkiewicz

Sacral music promotion and  liturgical education as heard on the Warsaw Radio

Cite: Emilia Dudkiewicz, Promocja muzyki sakralnej w kontekście wychowania liturgicznego na przykładzie audycji emitowanych na antenie Radia Warszawa, "Kultura - Media - Teologia", 2012( 10) nr 3, s. 46-58.

DOI: 10.21697/kmt.10.4

Consumerism influences on the crisis of culture and blurring the boundaries between sacrum and profanum. In media, shows reduce high culture and are responsible for our preferences. Moreover, they desacralize liturgical music making the liturgy more ‘attractive or trendy’. Catolic media, such as the Warsaw Radio play the key role in promoting sacral music.

About authors

Emilia Dudkiewicz

ORCID: (nieznany)

Adres kontaktowy: Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, ul. Okólnik 2, 00–368 Warszawa
Issues

All issues

Links
Other info

We use cookies for traffic measurment. Privacy agreement (in polish).