Keywords: God Future of the civilization dechristianization religion identity

KMT 2015 nr 1 Download PDF

Bartosz Wieczorek

Cite: Bartosz Wieczorek, Mniejsi bogowie. Uroki kreacjonistycznego kapitalizmu, czyli kiedy praca staje się wypoczynkiem, "Kultura - Media - Teologia", 2015( 20) nr 1, s. 134-146.

DOI: 10.21697/kmt.20.10

About authors

Bartosz Wieczorek

ORCID: 0000-0001-7724-5821

Kontakt: bartosz.wieczorek@poczta.fm
Issues

All issues

Links
Other info

We use cookies for traffic measurment. Privacy agreement (in polish).