Strona archiwalna

Na tej stronie znajdują się numery archiwalne kwartalnika od 1 (2010) do 53 (2023). Począwszy od numeru 54 kwartalnik znajduje się pod tym adresem.

 

Keywords: film philosophy rhetoric

KMT 2022 nr 2 Download PDF

Artur Mamcarz-Plisiecki: Philosophy and rhetoric of the film

Cite: , Artur Mamcarz-Plisiecki: Filozofia i retoryka filmu, "Kultura - Media - Teologia", 2022( 50) nr 2, s. 237-240.

DOI: 10.21697/kmt.50.12

Artur Mamcarz-Plisiecki: Filozofia i retoryka filmu. Perspektywa realizmu filozoficznego, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2019, ss. 352. (Artur Mamcarz-Plisiecki: Philosophy and rhetoric of the film. The perspective of philosophical realism, Polish Society of Thomas Aquinas, Lublin 2019, pp. 352.)

About authors

Bogumiła Fiołek-Lubczyńska

Uniwersytet Łódzki

ORCID: 0000-0001-9180-7237

Issues

All issues

Links
Other info

We use cookies for traffic measurment. Privacy agreement (in polish).