Strona archiwalna

Na tej stronie znajdują się numery archiwalne kwartalnika od 1 (2010) do 53 (2023). Począwszy od numeru 54 kwartalnik znajduje się pod tym adresem.

 

Keywords: Card. Stefan Wyszyński Rev. Zdzisław Peszkowski PRL Poland censorship clergy church ks. Stanisław Bełch ks. Tadeusz Kirschke ks. Zdzisław Peszkowski press radio television

KMT 2017 nr 1 Download PDF

Grzegorz Łęcicki

The Editorial, Journalist and Publishing Involvement of the Polish Priests in Exile during World War II and the postwar period on the example of Rev. Stanislaw Belch, Rev. Zdzislaw Peszkowski, and Rev. Tadeusz Kirschke

Cite: Grzegorz Łęcicki, Zaangażowanie medialne polskich kapłanów emigracyjnych podczas drugiej wojny światowej i w okresie powojennym na przykładzie działalności ks. Stanisława Bełcha, ks. Zdzisława Peszkowskiego oraz ks. Tadeusza Kirschkego, "Kultura - Media - Teologia", 2017( 28) nr 1, s. 109-172.

DOI: 10.21697/kmt.28.8

The article is a synthetic presentation of media involvement of the Polish Catholic priests who as a result of the war found themselves in exile and took up pastoral work in the Polish diaspora (Polonia). It offers a review of a great variety of publishing, scientific, and journalistic initiatives including those that reverberated around the authorities in Exile and The People's Republic of Poland and caused controversies.

About authors

dr hab. Grzegorz Łęcicki

ORCID: (nieznany)

Wydział Teologiczny UKSW, ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa
Issues

All issues

Links
Other info

We use cookies for traffic measurment. Privacy agreement (in polish).