Strona archiwalna

Na tej stronie znajdują się numery archiwalne kwartalnika od 1 (2010) do 53 (2023). Począwszy od numeru 54 kwartalnik znajduje się pod tym adresem.

 

Keywords: clergy church

KMT 2011 nr 3 Download PDF

Tomasz Płonka OFMCap.

A book about teaching degrees pope and the bishops

Cite: Tomasz Płonka OFMCap., Książka o stopniach nauczania papieża i biskupów, "Kultura - Media - Teologia", 2011( 6) nr 3, s. 103-103.

DOI: 10.21697/kmt.6.9

About authors

o. Tomasz Płonka OFMCap.

ORCID: (nieznany)

Klasztor Braci Mniejszych Kapucynów, Centrum Duchowości „Honoratianum”, ul. O. Honorata Koźmińskiego 36, 05-170 Zakroczym, Polska
Issues

All issues

Links
Other info

We use cookies for traffic measurment. Privacy agreement (in polish).