Strona archiwalna

Na tej stronie znajdują się numery archiwalne kwartalnika od 1 (2010) do 53 (2023). Począwszy od numeru 54 kwartalnik znajduje się pod tym adresem.

 

Keywords: University of Silesia Image crisis science

KMT 2019 nr 2 Download PDF

The moral crisis at the university in the light of media coverage

Cite: , Kryzys obyczajowy na uczelni wyższej w świetle przekazów medialnych, "Kultura - Media - Teologia", 2019( 37) nr 2, s. 25-37.

DOI: 10.21697/kmt.37.2

The article discusses the ways of presenting the social crisis at the university by the media in the context of the image of the academic teacher and its impact on the image of the university and the academic environment. The crisis concerns statements that defy the good name of students, and the case of the sexist statement of the lecturer at the University of Silesia has been analyzed.

About authors

Beata Czechowska-Derkacz

ORCID: 0000-0002-9601-1972

Małgorzata Łosiewicz

ORCID: 0000-0002-4853-1543

Issues

All issues

Links
Other info

We use cookies for traffic measurment. Privacy agreement (in polish).