Strona archiwalna

Na tej stronie znajdują się numery archiwalne kwartalnika od 1 (2010) do 53 (2023). Począwszy od numeru 54 kwartalnik znajduje się pod tym adresem.

 

Keywords: John Ronald Reuel Tolkien Piotr Gruszczyński evil

KMT 2021 nr 1 Download PDF

Review of the book by Fr Piotr Gruszczyński "The problem of evil in the works of J.R.R. Tolkien. Assessment in the light of Catholic theology "

Cite: , Recenzja książki o. Piotra Gruszczyńskiego „Problematyka zła w twórczości J.R.R. Tolkiena. Ocena w świetle teologii katolickiej”, "Kultura - Media - Teologia", 2021( 44) nr 1, s. 81-84.

DOI: 10.21697/kmt.44.5

Piotr Anicet Gruszczyński OFM, Problematyka zła w twórczości J.R.R. Tolkiena. Ocena w świetle teologii katolickiej, Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2018, ss. 321.

About authors

Jakub Akonom

Akademia Katolicka w Warszawie

ORCID: 0000-0002-3959-9183

Issues

All issues

Links
Other info

We use cookies for traffic measurment. Privacy agreement (in polish).