Keywords: church

KMT 2015 nr 3 Download PDF

Grzegorz Łęcicki

Evangelisation in the Time of Globalisation

Cite: Grzegorz Łęcicki, Ewangelizacja w dobie globalizacji, "Kultura - Media - Teologia", 2015( 22) nr 3, s. 138-140.

DOI: 10.21697/kmt.22.9

Bp Andrzej F. Dziuba, Perspektywy i wyzwania chrześcijaństwa, Wydawnictwo „ Bernardinum”, Pelplin 2014, ss. 224.

About authors

Dr Grzegorz Łęcicki

ORCID: (nieznany)

Wydział Teologiczny UKSW, ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa
Issues

All issues

Links
Other info

We use cookies for traffic measurment. Privacy agreement (in polish).