Keywords: Caritas in veritate richness spirituality economy ethics globalization consumerism church progress justice poorness

KMT 2013 nr 3 Download PDF

Kamil Goral

Ethics and economy – the diagnosis of the reasons of the world financial crisis in light of the encyclical Caritas in veritate

Cite: Kamil Goral, Etyka i ekonomia – diagnoza przyczyn światowego kryzysu finansowego w świetle encykliki Caritas in veritate, "Kultura - Media - Teologia", 2013( 14) nr 3, s. 8-19.

DOI: 10.21697/kmt.14.1

Article presents the reasons of the financial crisis, which started in 2007 in the USA and has strong implications for world economy. In the text of article author tried to explain the ethical aspects of the crisis in context of Benedict's XVI encyclical Caritas in veritate.

About authors

mgr Kamil Goral

ORCID: (nieznany)

Adres kontaktowy: Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (SGH), al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa, Polska
Issues

All issues

Links
Other info

We use cookies for traffic measurment. Privacy agreement (in polish).