Strona archiwalna

Na tej stronie znajdują się numery archiwalne kwartalnika od 1 (2010) do 53 (2023). Począwszy od numeru 54 kwartalnik znajduje się pod tym adresem.

 

Keywords: Journalism UKSW media education globalization media science postmodernism

KMT 2011 nr 3 Download PDF

Edyta Jarosz-Mackiewicz

The man in the media maze

Cite: Edyta Jarosz-Mackiewicz, Człowiek w medialnym labiryncie , "Kultura - Media - Teologia", 2011( 6) nr 3, s. 98-102.

DOI: 10.21697/kmt.6.8

About authors

Dr Edyta Jarosz-Mackiewicz

ORCID: (nieznany)

Adres kontaktowy: Warszawska Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Bolesława Prusa, ul. Bema 87, 01-233 Warszawa
Issues

All issues

Links
Other info

We use cookies for traffic measurment. Privacy agreement (in polish).