Strona archiwalna

Na tej stronie znajdują się numery archiwalne kwartalnika od 1 (2010) do 53 (2023). Począwszy od numeru 54 kwartalnik znajduje się pod tym adresem.

 

Keywords: Poland personalism

KMT 2014 nr 1 Download PDF

Bartosz Wieczorek

To the post-human body

Cite: Bartosz Wieczorek, Ku ciału post-ludzkiemu, "Kultura - Media - Teologia", 2014( 16) nr 1, s. 127-132.

DOI: 10.21697/kmt.16.9

Bogusława Bodzioch-Bryła, Ku ciału post-ludzkiemu. Poezja polska po 1989 roku wobec nowych mediów i nowej rzeczywistości, Wydawnictwo WAM, Kraków 2011.

About authors

Bartosz Wieczorek

ORCID: 0000-0001-7724-5821

Kontakt: bartosz.wieczorek@poczta.fm
Issues

All issues

Links
Other info

We use cookies for traffic measurment. Privacy agreement (in polish).