Strona archiwalna

Na tej stronie znajdują się numery archiwalne kwartalnika od 1 (2010) do 53 (2023). Począwszy od numeru 54 kwartalnik znajduje się pod tym adresem.

 

Keywords: Poland culture

KMT 2021 nr 1 Download PDF

„Cento anni di filosofia e di cultura polacca”

Cite: , Recenzja książki „Cento anni di filosofia e di cultura polacca”, "Kultura - Media - Teologia", 2021( 44) nr 1, s. 132-136.

DOI: 10.21697/kmt.44.8

A. Czajka, G. Cunico, E. Colagrossi (ed.), Cento anni di filosofia e di cultura polacca, Milano – Udine 2020, pp. 348.

About authors

Tomasz Kopiczko

ORCID: 0000-0002-8000-6714

Issues

All issues

Links
Other info

We use cookies for traffic measurment. Privacy agreement (in polish).